محوریت هوش رقابتی چیست؟

محوریت هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی صرفا تجزیه و تحلیل رقیب یا "دانستن این موضوع که رقیب شما کیست" نمی باشد. بلکه  شناختن رقبا و چشم انداز رقابت، و همچنین مشتریان بالقوه و بالفعل سازمان و نحوه قرار گرفتن آنها در هر جنبه ای از بازار است. این موضوع که چگونه بازار و کسب و کار ممکن است توسط طیف وسیعی از وقایع، توزیع کنندگان و سایر ذینفعان تحت تاثیر قرار گیرد و چگونه فن آوری های جدید می تواند باعث اختلال و یا پیشبرد هدف یک کسب و کار یا سازمان شوند، همه توسط هوش رقابتی قابل بررسی و تحلیل می باشد.

انواع هوش رقابتی

فعالیت های هوش رقابتی را می توان به دو نوع اصلی، تاکتیکی و استراتژیک تقسیم کرد.

هوش رقابتی تاکتیکی، کوتاه مدت است و به دنبال ورود به مسائلی مانند جذب سهم بازار یا افزایش درآمد است. هوش رقابتی استراتژیک بر مسائل بلندمدت مانند ریسک های کلیدی و فرصت هایی که برای شرکت وجود دارد، تمرکز می کند. هوش رقابتی متفاوت از جاسوسی شرکتی یا صنعتی است که از روش های غیرقانونی و غیر اخلاقی برای به دست آوردن مزیت رقابتی ناعادلانه استفاده می کند.

در حالی که اکثر شرکت ها می توانند اطلاعات قابل توجهی در مورد رقبای خود پیدا کنند، هوش رقابتی بیش از آنچه صرفا بهره گیری از اینترنت باشد، بر این فرض استوار است که با ارزش ترین اطلاعات براحتی قابل دسترسی در بستر آنلاین می باشد. یک سامانه هوش رقابتی غالبا شامل اطلاعات و تجزیه و تحلیل از منابع متعدد است. این منابع شامل رسانه های خبری، و سایر رسانه های اجتماعی است. اما اطلاعاتی که به راحتی قابل دسترسی و به طور گسترده ای منتشر می شود، تنها آغازگر فرایند هوش رقابتی هستند. اطلاعات مورد نیاز در هوش رقابتی باید گستره وسیعی از زنجیره تامین کسب و کار، مشتریان و رقبای آنها را در بر گیرد.