سامانه هوش رقابتی بصیر
سامانه های اثربخش جهت تحلیل جایگاه رقابتی و استراتژیک سازمان خود و رقبا در صنعت بانکداری توسط تبدیل داده ها به بصیرت
مطالعه بیشتر

سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

صنعت رقابتی و پرنوسان بانکداری کشور مدیران، کارشناسان، و فعالان آن صنعت را برآن می دارد تا با رویکردی هوشمندانه نسبت به تحلیل جایگاه رقابتی و همچنین جایگاه استراتژیک سازمان خود و سایر سازمان های رقیب در صنعت، اقدام نمایند. سامانه هوش رقابتی بصیر با بهره جستن از دانشمندان داده در اندیش سیستم، فعالان صنعت بانکداری کشور را در این مهم یاری می رساند.

بیشتر

مخاطبین هوش رقابتی بصیر

در نوسانات اقتصادی که صنعت بانکداری کشورمان با آنها روبروست، نیاز به راهکارهای هوشمندانه که جایگاه رقابتی و استراتژیک سازمان های فعال را برای تصمیم گیرندگان آن صنعت شفاف سازد یک ضرورت است. سامانه هوش رقابتی بصیر با بهره گیری از راهکارهای هوشمند خود برای تصمیم گیرندگان صنعت بانکداری کشور کارآمد بوده و آنان را در اتخاذ تصمیمات هوشمند که مزیت رقابتی بهمراه خواهد داشت، یاری می رساند.

بیشتر
داشبورد آماری سامانه هوش رقابتی بصیر

تعداد داشبوردهای راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر

483

تعداد داشبوردهای راهکار هوشمندی استراتژیک بصیر

3294

تعداد داشبوردهای راهکار هوشمندی بازار بصیر

3294
درصد داده ها از کل

درصد داده ها از کل

درصد داده ها از کل

برخی از مشتریان آموزش و مشاوره اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر

آخرین مقالات هوش رقابتی

هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عملی در مورد رقبا و بازار است تا یک استراتژی تجاری را شکل دهد.

مزیت های هوش رقابتی

دانستن وضعیت رقبا کمک می کند تا به بهبود ادامه دهید، بنابراین می توانید شرکت و سازمان خود را هوشمندانه تر اداره کنید.

مجوزها و همکاری های اندیش سیستم، بعنوان متولی هوش رقابتی بصیر